Om oss

Storsjön

Relativt stor sjö (210 ha) med bra fiske, källflöde till ån, camping, bad, mm.

Dock på senare tid upplevs fisket ha försämrats och i avvaktan på utredning har utsättning av kass3fiskaröring till Storsjön stoppats. Hösten 2014 genomförde föreningen tillsammans och under ledning av Länsstyrelsens fiskeexpertis ett provfiske med översiktsnät. Resultatet gav ingen direkt klarhet i vad som kan ha hänt i Storsjön. Jämfört ett tidigare lika provnätsfiske 2001 är sjöns fiskbetånd i stort sett intakt. Från 1 jan 2016 klassificeras fisket i Storjön till kat A, dvs betraktas inte längre som ett ädelfiskevatten med varaktig underhåll och utplantering.

Undersök gärna kartan här intill genom att peka omkring. Där finns det mesta och viktigaste detaljerna av området Storsjön , 2 st vindskydd och badplats, vattendjup, vägbeskrivningar, mm.

Heligeå-öring

Sedan tidigt 90-tal har Trönö fiskevårdsförening haft en egen tillväxtkasse med Heligeå-öring placerad i Storsjön. Varje säsong tillförs ca 2500 öringar på ett par hekto till kassen, matades sen under några månader upp till medelvikter på ca 7-8 hg, för att sen på höstkanten få gå fria ut i samma sjö. (+ till några mindre tjärnar)

Storsjön med sitt rena och fina källvatten har visat sig mycket väl lämpad för denna verksamhet. Mycket jämn och bra tillväxt i kassen med ett minimum av fiskbortfall. Inte minst värdefullt nu under de senaste årens mer extrema värmesomrar. Så vitt känt finns ingen störande inverkan, på miljö eller tex andra fiskarter. Provfiske i (Länstyrelsen 2001, se resultat Fiskeriverkets elfiskedatabas) har bekräftat att den annars något näringsfattiga biotopen Storsjön tom kan gagnas positivt av denna verksamhet.stig

Rekordöring

Ett antal återfångster på öringfiskar 3-6 kg finns rapporterde under åren. Sommaren 2000 fångades den här rejäla rekordöringen på hela 7805 g, (se foto här till vänster)

Fiskevådsåtgärder för att gagna en naturlig reproduktion pågår. Under 2005 och inom ramen för fiskeplanens genomförande togs den gamla dammen vid utloppet mot Trönöån bort och ersattes med en vandringsbar naturtröskel. En ny vattendom föregick åtgärden.

Några rekordfiskar(-e), öring – Storsjön  ……………….. gram
5 maj 2000 Stig Eriksson, Trönö 7805
april 2005 Ulf & Anna-Karin Martinsson, Trönö 6100
3 aug 2000 Tommy Eriksson, Storsjön 5930 wobbler
– 1998 Tage Olsson, Trönö 5820
23 juni 2000 Tommy Eriksson, Storsjön 4524
– 1997 Gunnar Rosén, Trönö > 4000
27 juli 2000 Ulf Olsson, Norrala 3492
– 1997 Gunnar Rosén, Trönö >3000

 

 

Fiskeregler 2021 Karta Trönö 2021

Trönö Fiskevårdsförening

Ordf: Lars-Gunnar Östlund, telnr: 070-229 11 75
Sekr: Emanuel Bylund telnr: 070-308 05 51
Kassör: Jan-Olov Westlund, telnr: 070-640 04 14
GÄSTBOK: Skriv gärna till oss via vår Facebooksida (Trönö Fiskevårdsförening)

Dagkort kan nu även lösas via Swish, nr är: 123 562 46 06
swish-logo-utan-bakgrund-10

När du löser fiskekort ska du känna till våra Fiskeregler 2021.
100:- / person o dag, ädelfiske kat Ö
120:- / person o dag, P&T-fiske Högtjärn och Stärtesbosjön

Hemsida drivs av Annonspartner Sverige AB