Fiskekort

Allmänna Fiskeregler:

 • När du löser Fiskekort är det din skyldighet att känna till våra lokala fiskeregler. Läs mer här: Fiskeregler 2021
 • Fiske utövas som spinn-, flug-, met- eller pimpelfiske och detta med ett (1) tackel (krokuppsättning & spö).
 • Öring eller röding understigande 30 cm längd (harr 35 cm) återsläpps i oskadat skick till fiskevattnet.
 • Max 3 ädelfiskar får tas upp på varje fiskekort och dag. På Västansjön gäller dock fn på samma sätt max 4 fiskar.
 • Fiske med nät är förbjudet i alla vatten kategori ädelfiske.
 • Fiske med sidoparavan är ej tillåtet.
 • Vid användning av motorer, föredras de elektriska.
 • På Gåstjärn, Åltjärn, Abborrtjärn och även Högtjärn och Stärtesbosjön, gäller att allt fiske sker från strand, dvs allt slags båtfiske inklusive flytring är inte tillåtet.

För att fiska i Trönö behöver man förstås ett fiskekort. Antingen är man ”ortsbo” eller så kommer man till Trönö ”utifrån” på något sätt, turist eller motsvarande. Alla fiskar efter samma regler. Det enda som skiljer är att ortsbon också kan få bli medlem i föreningen genom att lösa ett kombinerat års- och medlemskort. Kostnaden är densamma.

 • Dagkort (dygnet kl: 00:00 – 24:00)
  • Vanligt ädelfiske, kategori Ö
  • Put&take, kategori P&T (Högtjärn)
 • Årskort
  • Ö som i Öring eller ädelfisk
  • F som i Familj
  • A som i Allmänna vatten

Dagkort kan nu även lösas via Swish, nr är: 123 562 46 06   swish-logo-utan-bakgrund-10

100:- / person o dag, ädelfiske kat Ö
120:- / person o dag, Högtjärn och Stärtesbosjön
Fiskeregler och särskild info om swish enligt anslag vid kortautomater och ute vid ädelfiskevatten.

Ortsbo – Trönö Utifrån – besökande/turist mm
Enskild person över 15 år Samma som ortsbo
Års-/medlemskortet där ädelfiske ingår, 450:-
+ Familjemedlem 50kr
Vad gäller olika typer av dag- eller veckokort är villkoren desamma för ortsbor och andra.
Årskort och familjekort exakt lika för alla, ortsbor som utifrån gästande fiskare.
Samma som ortsbo
Årskort, kat A, det vi också kallar ett ”Metkort” så är kostnaden, 80:-
Gäller ”Allmänna vattnen” Gäller ej ”Ädelfiske”.
Således då inte Västansjö, Stultsjön, Åltjärn, Gåstjärn, Abborrtjärn, Trönöån eller P&T på Högtjärn och Stärtesbosjön.
Samma som ortsbo
Halvårskort 1 maj- 1 okt 300kr
+ Familjemedlem 50kr
Samma som ortsbo
Ädelfiske dygn Gäller angivet vatten/sjö, gäller ej flera sjöar på samma dygn 100kr Samma som ortsbo
Put&Take dagkort för regnbåge på Högtjärn.
120:-/dag.

Under perioden med is kan fiske få ske med gällande årskort.

——————————

Put&Take dagkort för regnbåge på Stärtesbosjön
120:-/dag

Obs! Vid fiskepremiär kan annat kortpris gälla under vis period. Se också speciella regler för typ av godkända beten mm, anslås på särskilt PM uppsatt vid sjön.

 

Samma som ortsbo
Enskild person upp till 15 år
Gratis
Samma som ortsbo
Gratis

* Ortsbo – Trönö

 • Bor eller är mantalskriven i Trönö
 • Äger fastighet inom Trönö
 • Äger fritidshus inom Trönö
 • Är gift eller motsvarande med någon av ovanstående
 • Är barn under 15 år till någon av ovanstående

 

Fiskeregler 2021 Karta Trönö 2021

Trönö Fiskevårdsförening

Ordf: Lars-Gunnar Östlund, telnr: 070-229 11 75
Sekr: Emanuel Bylund telnr: 070-308 05 51
Kassör: Jan-Olov Westlund, telnr: 070-640 04 14
GÄSTBOK: Skriv gärna till oss via vår Facebooksida (Trönö Fiskevårdsförening)

Dagkort kan nu även lösas via Swish, nr är: 123 562 46 06
swish-logo-utan-bakgrund-10

När du löser fiskekort ska du känna till våra Fiskeregler 2021.
100:- / person o dag, ädelfiske kat Ö
120:- / person o dag, P&T-fiske Högtjärn och Stärtesbosjön

Hemsida drivs av Annonspartner Sverige AB